791 021 709
600 803 604
791 021 709
600 803 604

Kredyt 2% – jakie warunki musisz spełnić ?

28 czerwca 2023

Cele kredytu dostępne w Programie Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego kredytobiorcy, ponoszonych w związku z:

✓ budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
✓ nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
✓ nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Oprocentowanie kredytu

Przez okres dopłat kredyt będzie kredytem z oprocentowaniem stałym, spłacanym w systemie rat malejących. Po tym okresie i po upłynięciu czasu na jaki mieliśmy ustalone oprocentowanie stałe będzie można wybrać rodzaj oprocentowania w dalszym okresie kredytowania.
Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty tego kredytu.
Dopłata do raty obliczana jest według wzoru z projektu ustawy
WAŻNE!
Parametry kredytu nie mogą być gorsze od innych oferty banku, który będzie udzielał kredytu. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

✓ budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
✓ nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
✓ nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Do kogo skierowany jest program Bezpieczny Kredyt 2%?

Program Pierwsze Mieszkanie przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, albo zbudować pierwszy dom jednorodzinny.

Małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko.

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. (Przynajmniej jeden z kredytobiorców nie może mieć ukończonych 45 alt w dniu złożenia wniosku).

Program Pierwsze Mieszkanie przeznaczony jest dla osób, które zamierzają kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, albo zbudować pierwszy dom jednorodzinny.

https://rdminwestycje.pl/wp-content/uploads/2023/06/plakat-kredyt-2.jpg

Jakie warunki trzeba spełniać, aby skorzystać z Programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Kredytobiorca musi spełniać wymogi banku kredytującego, szczególnie w kwestii posiadania wymaganej zdolności kredytowej.
Ponadto do dnia udzielenia Bezpiecznego Kredytu mieszkaniowego nie można być właścicielem domu lub mieszkania oraz nie może przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (każdy kredytobiorca musi spełniać ten warunek).
Wyjątki:
– nabycie praw do nieruchomości w drodze dziedziczenia – maks. 50% w jednej nieruchomości pod warunkiem nie zamieszkiwania w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy,
– nabycie praw do nieruchomości w drodze dziedziczenia i zbycie nieruchomości przed 18 rokiem życia,
– utrata nieruchomości w ramach działania żywiołu.

Czy Klient może wnioskować o kredyt na dokończenie budowy domu?

Tak, jest taka możliwość. Ograniczenia: wartość działki i rozpoczętej budowy nie może przekroczyć 1 mln,
jednocześnie obowiązują ograniczenia kwot kredytu:
✓ jeśli wartość działki i wykonanych prac nie przekracza 200 tys. zł – to maksymalne do uzyskania kwoty to 500.000 zł lub 600.000 zł w zależności od gospodarstwa domowego
✓ jeśli wartość działki i wykonanych prac przekracza 200 tys. – to maksymalne do uzyskania kwoty to 100.000 zł i 150.000 zł w zależności od gospodarstwa domowego

Maksymalne kwoty kredytu oraz wkładu własnego:

✓ 500 000 zł jeżeli kredytobiorca jest singlem lub
✓ 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko

Maksymalna wartość kredytowanej nieruchomości:
✓ 700 000 zł dla singla,
✓ 800 000 zł dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej
dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko. dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko.

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.
Wkład własny może wynieść nie więcej niż 200 000 zł.
Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą
kredytowym.

Monika Żak
expert ds. finansów.

zadzwoń teraz: 723 089 647

https://rdminwestycje.pl/wp-content/uploads/2023/06/image001.png