Tablica z Post ID


array(41) { [1]=> int(5711) [2]=> int(5718) [3]=> int(5719) [4]=> int(5720) [5]=> int(5721) [6]=> int(5722) [7]=> int(5723) [8]=> int(5730) [9]=> int(5731) [10]=> int(5732) [11]=> int(5733) [12]=> int(5734) [13]=> int(5735) [14]=> int(5743) [15]=> int(5744) [16]=> int(5745) [17]=> int(5746) [18]=> int(5748) [20]=> int(5717) [21]=> int(5716) [22]=> int(5724) [23]=> int(5725) [24]=> int(5726) [25]=> int(5727) [26]=> int(5728) [27]=> int(5729) [28]=> int(5736) [29]=> int(5737) [30]=> int(5739) [31]=> int(5740) [32]=> int(5741) [33]=> int(5742) [34]=> int(5750) [35]=> int(5751) [36]=> int(5752) [37]=> int(5753) [38]=> int(5754) [39]=> int(5755) [40]=> int(5757) [41]=> int(5758) [42]=> int(5759) } array(41) { [1]=> int(1) [2]=> int(1) [3]=> int(1) [4]=> int(1) [5]=> int(1) [6]=> int(1) [7]=> int(1) [8]=> int(1) [9]=> int(3) [10]=> int(1) [11]=> int(3) [12]=> int(1) [13]=> int(1) [14]=> int(1) [15]=> int(3) [16]=> int(2) [17]=> int(1) [18]=> int(3) [20]=> int(1) [21]=> int(1) [22]=> int(2) [23]=> int(2) [24]=> int(2) [25]=> int(2) [26]=> int(2) [27]=> int(1) [28]=> int(1) [29]=> int(3) [30]=> int(3) [31]=> int(3) [32]=> int(3) [33]=> int(3) [34]=> int(1) [35]=> int(2) [36]=> int(1) [37]=> int(2) [38]=> int(2) [39]=> int(2) [40]=> int(3) [41]=> int(2) [42]=> int(1) }

Tablica WP


array(41) { [1]=> int(1) [2]=> int(1) [3]=> int(1) [4]=> int(1) [5]=> int(1) [6]=> int(1) [7]=> int(1) [8]=> int(1) [9]=> int(3) [10]=> int(1) [11]=> int(3) [12]=> int(1) [13]=> int(1) [14]=> int(1) [15]=> int(3) [16]=> int(2) [17]=> int(1) [18]=> int(3) [20]=> int(1) [21]=> int(1) [22]=> int(2) [23]=> int(2) [24]=> int(2) [25]=> int(2) [26]=> int(2) [27]=> int(1) [28]=> int(1) [29]=> int(3) [30]=> int(3) [31]=> int(3) [32]=> int(3) [33]=> int(3) [34]=> int(1) [35]=> int(2) [36]=> int(1) [37]=> int(2) [38]=> int(2) [39]=> int(2) [40]=> int(3) [41]=> int(2) [42]=> int(1) }

Tablica z XML


array(42) { [1]=> int(1) [2]=> int(1) [3]=> int(1) [4]=> int(1) [5]=> int(1) [6]=> int(1) [7]=> int(1) [8]=> int(1) [9]=> int(6) [10]=> int(1) [11]=> int(6) [12]=> int(1) [13]=> int(1) [14]=> int(1) [15]=> int(6) [16]=> int(2) [17]=> int(1) [18]=> int(6) [19]=> int(2) [20]=> int(1) [21]=> int(1) [22]=> int(2) [23]=> int(2) [24]=> int(2) [25]=> int(2) [26]=> int(2) [27]=> int(1) [28]=> int(1) [29]=> int(6) [30]=> int(6) [31]=> int(3) [32]=> int(6) [33]=> int(3) [34]=> int(1) [35]=> int(2) [36]=> int(1) [37]=> int(2) [38]=> int(2) [39]=> int(2) [40]=> int(6) [41]=> int(2) [42]=> int(1) }

Price Array


array(42) { [1]=> float(573000) [2]=> float(889000) [3]=> float(1019000) [4]=> float(649000) [5]=> float(649000) [6]=> float(625000) [7]=> float(934000) [8]=> float(899000) [9]=> float(0) [10]=> float(655000) [11]=> float(0) [12]=> float(629000) [13]=> float(959000) [14]=> float(909000) [15]=> float(0) [16]=> float(659000) [17]=> float(659000) [18]=> float(0) [19]=> float(2339000) [20]=> float(404000) [21]=> float(599000) [22]=> float(395000) [23]=> float(970000) [24]=> float(585000) [25]=> float(590000) [26]=> float(980000) [27]=> float(1015000) [28]=> float(419000) [29]=> float(0) [30]=> float(0) [31]=> float(0) [32]=> float(0) [33]=> float(0) [34]=> float(424000) [35]=> float(1039000) [36]=> float(645000) [37]=> float(597000) [38]=> float(1055000) [40]=> float(0) [41]=> float(0) [42]=> float(662000) [39]=> float(1045000) }

Mieszkanie numer: 1 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 1 ma post id = 5711 oraz cenę w WP = 573000, natomiast w XML = 573000

Mieszkanie numer: 2 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 2 ma post id = 5718 oraz cenę w WP = 889000, natomiast w XML = 889000

Mieszkanie numer: 3 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 3 ma post id = 5719 oraz cenę w WP = 1019000, natomiast w XML = 1019000

Mieszkanie numer: 4 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 4 ma post id = 5720 oraz cenę w WP = 649000, natomiast w XML = 649000

Mieszkanie numer: 5 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 5 ma post id = 5721 oraz cenę w WP = 649000, natomiast w XML = 649000

Mieszkanie numer: 6 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 6 ma post id = 5722 oraz cenę w WP = 625000, natomiast w XML = 625000

Mieszkanie numer: 7 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 7 ma post id = 5723 oraz cenę w WP = 934000, natomiast w XML = 934000

Mieszkanie numer: 8 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 8 ma post id = 5730 oraz cenę w WP = 899000, natomiast w XML = 899000

Mieszkanie numer: 9 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 9 ma post id = 5731 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 10 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 10 ma post id = 5732 oraz cenę w WP = 655000, natomiast w XML = 655000

Mieszkanie numer: 11 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 11 ma post id = 5733 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 12 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 12 ma post id = 5734 oraz cenę w WP = 629000, natomiast w XML = 629000

Mieszkanie numer: 13 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 13 ma post id = 5735 oraz cenę w WP = 959000, natomiast w XML = 959000

Mieszkanie numer: 14 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 14 ma post id = 5743 oraz cenę w WP = 909000, natomiast w XML = 909000

Mieszkanie numer: 15 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 15 ma post id = 5744 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 16 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 16 ma post id = 5745 oraz cenę w WP = 659000, natomiast w XML = 659000

Mieszkanie numer: 17 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 17 ma post id = 5746 oraz cenę w WP = 659000, natomiast w XML = 659000

Mieszkanie numer: 18 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 18 ma post id = 5748 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 19 ma inny status WP Status = XML Status = 2

Mieszkania 19 nie ma w bazie danych Wordpress

Mieszkanie numer: 19 ma post id = oraz cenę w WP = 662000, natomiast w XML = 2339000

Mieszkanie numer: 20 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 20 ma post id = 5717 oraz cenę w WP = 404000, natomiast w XML = 404000

Mieszkanie numer: 21 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 21 ma post id = 5716 oraz cenę w WP = 599000, natomiast w XML = 599000

Mieszkanie numer: 22 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 22 ma post id = 5724 oraz cenę w WP = 395000, natomiast w XML = 395000

Mieszkanie numer: 23 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 23 ma post id = 5725 oraz cenę w WP = 970000, natomiast w XML = 970000

Mieszkanie numer: 24 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 24 ma post id = 5726 oraz cenę w WP = 585000, natomiast w XML = 585000

Mieszkanie numer: 25 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 25 ma post id = 5727 oraz cenę w WP = 590000, natomiast w XML = 590000

Mieszkanie numer: 26 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 26 ma post id = 5728 oraz cenę w WP = 980000, natomiast w XML = 980000

Mieszkanie numer: 27 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 27 ma post id = 5729 oraz cenę w WP = 1015000, natomiast w XML = 1015000

Mieszkanie numer: 28 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 28 ma post id = 5736 oraz cenę w WP = 419000, natomiast w XML = 419000

Mieszkanie numer: 29 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 29 ma post id = 5737 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 30 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 30 ma post id = 5739 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 31 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 31 ma post id = 5740 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 32 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 32 ma post id = 5741 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 33 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 33 ma post id = 5742 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 34 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 34 ma post id = 5750 oraz cenę w WP = 424000, natomiast w XML = 424000

Mieszkanie numer: 35 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 35 ma post id = 5751 oraz cenę w WP = 1039000, natomiast w XML = 1039000

Mieszkanie numer: 36 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 36 ma post id = 5752 oraz cenę w WP = 645000, natomiast w XML = 645000

Mieszkanie numer: 37 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 37 ma post id = 5753 oraz cenę w WP = 597000, natomiast w XML = 597000

Mieszkanie numer: 38 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 38 ma post id = 5754 oraz cenę w WP = 1055000, natomiast w XML = 1055000

Mieszkanie numer: 39 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 39 ma post id = 5755 oraz cenę w WP = 1045000, natomiast w XML = 1045000

Mieszkanie numer: 40 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 40 ma post id = 5757 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 41 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 41 ma post id = 5758 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 42 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 42 ma post id = 5759 oraz cenę w WP = 2339000, natomiast w XML = 662000

Zmieniam rekordy w WP
Zmieniam status mieszkania nr: 9 o Post_ID: 5731 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 11 o Post_ID: 5733 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 15 o Post_ID: 5744 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 18 o Post_ID: 5748 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 29 o Post_ID: 5737 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 30 o Post_ID: 5739 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 32 o Post_ID: 5741 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 40 o Post_ID: 5757 na wartość sprzedane