Tablica z Post ID


array(63) { [1]=> int(3038) [2]=> int(3037) [3]=> int(3035) [4]=> int(3039) [5]=> int(3040) [6]=> int(3041) [7]=> int(3042) [8]=> int(3043) [9]=> int(3044) [10]=> int(3045) [11]=> int(3046) [12]=> int(3047) [13]=> int(3048) [14]=> int(3049) [15]=> int(3050) [16]=> int(3051) [18]=> int(3053) [19]=> int(3054) [21]=> int(3056) [22]=> int(3057) [23]=> int(3058) [24]=> int(3059) [25]=> int(3060) [26]=> int(3061) [27]=> int(3062) [29]=> int(3064) [30]=> int(3065) [32]=> int(3067) [33]=> int(3068) [34]=> int(3069) [35]=> int(3070) [36]=> int(3071) [37]=> int(3072) [38]=> int(3073) [40]=> int(3075) [41]=> int(3076) [43]=> int(3078) [44]=> int(3079) [45]=> int(3080) [46]=> int(3081) [47]=> int(3082) [48]=> int(3083) [49]=> int(3084) [50]=> int(3085) [51]=> int(3086) [52]=> int(3087) [54]=> int(3089) [55]=> int(3090) [56]=> int(3091) [57]=> int(3092) [58]=> int(3093) [59]=> int(3094) [60]=> int(3095) [61]=> int(3096) [62]=> int(3097) [63]=> int(3098) [64]=> int(3099) [65]=> int(3100) [66]=> int(3101) [67]=> int(3102) [68]=> int(3103) [69]=> int(3104) [70]=> int(3105) } array(63) { [1]=> int(3) [2]=> int(3) [3]=> int(3) [4]=> int(3) [5]=> int(3) [6]=> int(3) [7]=> int(3) [8]=> int(3) [9]=> int(3) [10]=> int(3) [11]=> int(3) [12]=> int(3) [13]=> int(3) [14]=> int(3) [15]=> int(3) [16]=> int(3) [18]=> int(3) [19]=> int(3) [21]=> int(3) [22]=> int(3) [23]=> int(3) [24]=> int(3) [25]=> int(3) [26]=> int(3) [27]=> int(3) [29]=> int(3) [30]=> int(3) [32]=> int(3) [33]=> int(3) [34]=> int(3) [35]=> int(3) [36]=> int(3) [37]=> int(3) [38]=> int(3) [40]=> int(3) [41]=> int(3) [43]=> int(3) [44]=> int(3) [45]=> int(3) [46]=> int(3) [47]=> int(3) [48]=> int(3) [49]=> int(3) [50]=> int(3) [51]=> int(3) [52]=> int(3) [54]=> int(3) [55]=> int(3) [56]=> int(3) [57]=> int(3) [58]=> int(3) [59]=> int(3) [60]=> int(3) [61]=> int(3) [62]=> int(3) [63]=> int(3) [64]=> int(3) [65]=> int(3) [66]=> int(3) [67]=> int(3) [68]=> int(3) [69]=> int(3) [70]=> int(3) }

Tablica WP


array(63) { [1]=> int(3) [2]=> int(3) [3]=> int(3) [4]=> int(3) [5]=> int(3) [6]=> int(3) [7]=> int(3) [8]=> int(3) [9]=> int(3) [10]=> int(3) [11]=> int(3) [12]=> int(3) [13]=> int(3) [14]=> int(3) [15]=> int(3) [16]=> int(3) [18]=> int(3) [19]=> int(3) [21]=> int(3) [22]=> int(3) [23]=> int(3) [24]=> int(3) [25]=> int(3) [26]=> int(3) [27]=> int(3) [29]=> int(3) [30]=> int(3) [32]=> int(3) [33]=> int(3) [34]=> int(3) [35]=> int(3) [36]=> int(3) [37]=> int(3) [38]=> int(3) [40]=> int(3) [41]=> int(3) [43]=> int(3) [44]=> int(3) [45]=> int(3) [46]=> int(3) [47]=> int(3) [48]=> int(3) [49]=> int(3) [50]=> int(3) [51]=> int(3) [52]=> int(3) [54]=> int(3) [55]=> int(3) [56]=> int(3) [57]=> int(3) [58]=> int(3) [59]=> int(3) [60]=> int(3) [61]=> int(3) [62]=> int(3) [63]=> int(3) [64]=> int(3) [65]=> int(3) [66]=> int(3) [67]=> int(3) [68]=> int(3) [69]=> int(3) [70]=> int(3) }

Tablica z XML


array(66) { [1]=> int(6) [2]=> int(6) [3]=> int(6) [4]=> int(6) [5]=> int(6) [6]=> int(6) [7]=> int(6) [8]=> int(6) [9]=> int(6) [10]=> int(6) [11]=> int(6) [12]=> int(6) [13]=> int(6) [14]=> int(6) [15]=> int(6) [16]=> int(5) [17]=> int(5) [18]=> int(6) [19]=> int(6) [21]=> int(6) [22]=> int(6) [23]=> int(6) [24]=> int(6) [25]=> int(6) [26]=> int(6) [27]=> int(5) [28]=> int(5) [29]=> int(6) [30]=> int(6) [32]=> int(6) [33]=> int(6) [34]=> int(6) [35]=> int(6) [36]=> int(6) [37]=> int(6) [38]=> int(5) [39]=> int(5) [40]=> int(6) [41]=> int(6) [43]=> int(6) [44]=> int(6) [45]=> int(6) [46]=> int(6) [47]=> int(6) [48]=> int(6) [49]=> int(6) [50]=> int(6) [51]=> int(6) [52]=> int(6) [54]=> int(6) [55]=> int(6) [56]=> int(6) [57]=> int(6) [58]=> int(6) [59]=> int(6) [60]=> int(6) [61]=> int(6) [62]=> int(6) [63]=> int(6) [64]=> int(6) [65]=> int(6) [66]=> int(6) [67]=> int(6) [68]=> int(6) [69]=> int(6) [70]=> int(6) }

Price Array


array(66) { [1]=> float(0) [2]=> float(0) [3]=> float(0) [4]=> float(0) [5]=> float(0) [6]=> float(0) [7]=> float(0) [8]=> float(0) [9]=> float(0) [10]=> float(0) [11]=> float(0) [12]=> float(0) [13]=> float(0) [14]=> float(0) [15]=> float(0) [16]=> float(0) [18]=> float(0) [19]=> float(0) [21]=> float(0) [22]=> float(0) [23]=> float(0) [24]=> float(0) [25]=> float(0) [26]=> float(0) [27]=> float(0) [29]=> float(0) [30]=> float(0) [32]=> float(0) [33]=> float(0) [34]=> float(0) [35]=> float(0) [36]=> float(0) [37]=> float(0) [38]=> float(0) [40]=> float(0) [41]=> float(0) [43]=> float(0) [44]=> float(0) [45]=> float(0) [46]=> float(0) [47]=> float(0) [48]=> float(0) [49]=> float(0) [50]=> float(0) [51]=> float(0) [52]=> float(0) [54]=> float(0) [55]=> float(0) [56]=> float(0) [57]=> float(0) [58]=> float(0) [59]=> float(0) [60]=> float(0) [61]=> float(0) [62]=> float(0) [63]=> float(0) [64]=> float(0) [65]=> float(0) [66]=> float(0) [67]=> float(0) [68]=> float(0) [69]=> float(0) [70]=> float(0) [17]=> float(0) [28]=> float(0) [39]=> float(0) }

Mieszkanie numer: 1 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 1 ma post id = 3038 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 2 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 2 ma post id = 3037 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 3 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 3 ma post id = 3035 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 4 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 4 ma post id = 3039 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 5 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 5 ma post id = 3040 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 6 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 6 ma post id = 3041 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 7 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 7 ma post id = 3042 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 8 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 8 ma post id = 3043 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 9 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 9 ma post id = 3044 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 10 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 10 ma post id = 3045 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 11 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 11 ma post id = 3046 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 12 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 12 ma post id = 3047 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 13 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 13 ma post id = 3048 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 14 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 14 ma post id = 3049 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 15 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 15 ma post id = 3050 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 16 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 5

Mieszkanie numer: 16 ma post id = 3051 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 17 ma inny status WP Status = XML Status = 5

Mieszkania 17 nie ma w bazie danych Wordpress

Mieszkanie numer: 17 ma post id = oraz cenę w WP = , natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 18 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 18 ma post id = 3053 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 19 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 19 ma post id = 3054 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 20 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 20 ma post id = oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML =

Mieszkanie numer: 21 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 21 ma post id = 3056 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 22 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 22 ma post id = 3057 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 23 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 23 ma post id = 3058 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 24 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 24 ma post id = 3059 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 25 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 25 ma post id = 3060 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 26 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 26 ma post id = 3061 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 27 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 5

Mieszkanie numer: 27 ma post id = 3062 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 28 ma inny status WP Status = XML Status = 5

Mieszkania 28 nie ma w bazie danych Wordpress

Mieszkanie numer: 28 ma post id = oraz cenę w WP = , natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 29 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 29 ma post id = 3064 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 30 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 30 ma post id = 3065 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 31 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 31 ma post id = oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML =

Mieszkanie numer: 32 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 32 ma post id = 3067 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 33 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 33 ma post id = 3068 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 34 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 34 ma post id = 3069 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 35 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 35 ma post id = 3070 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 36 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 36 ma post id = 3071 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 37 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 37 ma post id = 3072 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 38 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 5

Mieszkanie numer: 38 ma post id = 3073 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 39 ma inny status WP Status = XML Status = 5

Mieszkania 39 nie ma w bazie danych Wordpress

Mieszkanie numer: 39 ma post id = oraz cenę w WP = , natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 40 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 40 ma post id = 3075 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 41 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 41 ma post id = 3076 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 42 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 42 ma post id = oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML =

Mieszkanie numer: 43 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 43 ma post id = 3078 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 44 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 44 ma post id = 3079 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 45 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 45 ma post id = 3080 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 46 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 46 ma post id = 3081 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 47 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 47 ma post id = 3082 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 48 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 48 ma post id = 3083 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 49 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 49 ma post id = 3084 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 50 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 50 ma post id = 3085 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 51 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 51 ma post id = 3086 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 52 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 52 ma post id = 3087 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 53 ma taki sam status

Mieszkanie numer: 53 ma post id = oraz cenę w WP = , natomiast w XML =

Mieszkanie numer: 54 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 54 ma post id = 3089 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 55 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 55 ma post id = 3090 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 56 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 56 ma post id = 3091 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 57 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 57 ma post id = 3092 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 58 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 58 ma post id = 3093 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 59 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 59 ma post id = 3094 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 60 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 60 ma post id = 3095 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 61 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 61 ma post id = 3096 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 62 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 62 ma post id = 3097 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 63 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 63 ma post id = 3098 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 64 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 64 ma post id = 3099 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 65 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 65 ma post id = 3100 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 66 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 66 ma post id = 3101 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 67 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 67 ma post id = 3102 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 68 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 68 ma post id = 3103 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 69 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 69 ma post id = 3104 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Mieszkanie numer: 70 ma inny status WP Status = 3 XML Status = 6

Mieszkanie numer: 70 ma post id = 3105 oraz cenę w WP = 0, natomiast w XML = 0

Zmieniam rekordy w WP
Zmieniam status mieszkania nr: 1 o Post_ID: 3038 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 2 o Post_ID: 3037 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 3 o Post_ID: 3035 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 4 o Post_ID: 3039 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 5 o Post_ID: 3040 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 6 o Post_ID: 3041 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 7 o Post_ID: 3042 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 8 o Post_ID: 3043 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 9 o Post_ID: 3044 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 10 o Post_ID: 3045 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 11 o Post_ID: 3046 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 12 o Post_ID: 3047 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 13 o Post_ID: 3048 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 14 o Post_ID: 3049 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 15 o Post_ID: 3050 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 16 o Post_ID: 3051 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 18 o Post_ID: 3053 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 19 o Post_ID: 3054 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 21 o Post_ID: 3056 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 22 o Post_ID: 3057 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 23 o Post_ID: 3058 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 24 o Post_ID: 3059 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 25 o Post_ID: 3060 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 26 o Post_ID: 3061 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 27 o Post_ID: 3062 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 29 o Post_ID: 3064 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 30 o Post_ID: 3065 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 32 o Post_ID: 3067 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 33 o Post_ID: 3068 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 34 o Post_ID: 3069 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 35 o Post_ID: 3070 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 36 o Post_ID: 3071 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 37 o Post_ID: 3072 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 38 o Post_ID: 3073 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 40 o Post_ID: 3075 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 41 o Post_ID: 3076 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 43 o Post_ID: 3078 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 44 o Post_ID: 3079 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 45 o Post_ID: 3080 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 46 o Post_ID: 3081 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 47 o Post_ID: 3082 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 48 o Post_ID: 3083 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 49 o Post_ID: 3084 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 50 o Post_ID: 3085 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 51 o Post_ID: 3086 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 52 o Post_ID: 3087 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 54 o Post_ID: 3089 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 55 o Post_ID: 3090 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 56 o Post_ID: 3091 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 57 o Post_ID: 3092 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 58 o Post_ID: 3093 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 59 o Post_ID: 3094 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 60 o Post_ID: 3095 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 61 o Post_ID: 3096 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 62 o Post_ID: 3097 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 63 o Post_ID: 3098 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 64 o Post_ID: 3099 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 65 o Post_ID: 3100 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 66 o Post_ID: 3101 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 67 o Post_ID: 3102 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 68 o Post_ID: 3103 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 69 o Post_ID: 3104 na wartość sprzedaneZmieniam status mieszkania nr: 70 o Post_ID: 3105 na wartość sprzedane