Inwestycja w trakcie realizacji

Domy Eko Sfera

Niewodnica ADLP

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzi działalność deweloperską realizując osiedle domów jednorodzinnych w Niewodnicy Koryckiej. Jest to spółka celowa powołana do budowy 44 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. ETAP I-budowa zespołu 8 budynków na działce ewid.86 w obrębie ewid. Niewodnica Korycka o pow. powierzchnia 47525 m2

Misją firmy

jest budowanie inwestycji mieszkaniowych zgodnie z międzynarodowymi standardami ze szczególną troską o bezpieczeństwo finansowe Klientów. Naszą ambicją jest zapewnienie wysokiego standardu realizacji inwestycji, a także indywidualnej, dostosowanej do potrzeb każdego Klienta obsługi handlowej. Naszymi udziałowcami są osoby fizyczne i prawne, od wielu lat aktywne w sektorze przemysłu, handlu i usług. Aktualnym priorytetem wszystkich wspólników jest utworzenie nowoczesnego i eleganckiego osiedla w samym sercu Białegostoku pod nazwą Apartamenty Jagiellońskie. Drugim przedsięwzięciem jest inwestycja pod nazwą Apartamenty Centrum.

Inwestycja

posiada prawomocne pozwolenie na budowę a ponadto realizowana jest na gruncie, do którego posiadamy prawo własności. Środki finansowe wpłacane przez Nabywców, zgodnie z zawartymi umowami deweloperskimi gromadzone są na rachunku powierniczym otwartym prowadzonym przez Bank.

Dbamy

o to, by prawa i obowiązki stron umowy były określone w sposób gwarantujący równość obu partnerów w transakcji. Wszystkie zapisy zgodne są z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej.

Adres inwestycji:

Białystok / Niewodnica, ul. Trakt Napoleoński

Inwestycja realizowana obecnie